รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พ่อเมืองลำพูน เปิดจวน เชิญชวน ประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con