รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองโฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ชื่นชมนักวิจัยไทยต่อยอดพัฒนานวัตกรรม “TrueEye Technology” คัดกรองภาวะเบาหวานเชิงรุก และ “ตำรับยาสมุนไพรทาแผลเบาหวาน” สร้างโอกาสการเข้าถึงยา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con