รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลจริงจัง ระงับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ป้องกันการฉ้อโกงผ่านระบบออนไลน์ และการสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con