รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ มอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ย้ำผลักดันการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างโอกาส สร้างความเข้มแข็ง ให้พึ่งพาตนเองได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con