รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สธ. ร่วมแสดงพลัง “ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน” เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con