รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สบช. สร้างโอกาสทางการศึกษาเขตสุขภาพที่ 9 เปิดหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล” เสริมศักยภาพ อสม. หมอคนแรก และร่วมมือกับ ศธ. เปิดรับนักเรียน ม.ปลาย ศึกษาต่อสาขาวิชาศาสตร์สุขภาพ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con