รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของเชียงใหม่ศิลาดล สินค้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con