รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด พม. กำชับหัวหน้าหน่วยงานภาคอีสาน มุ่งทำงานเชิงรุก ชูศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นที่พึ่งประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con