รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-น้อมนำพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจับมือกระทรวงมหาดไทย จัดแสดงแบบผ้าไทย เผยแพร่ผลงานตัดเย็บผ้าไทยหลากสไตล์โดยแม่บ้านมหาดไทย 25 จังหวัดภาคกลาง เสริมเศรษฐกิจชุมชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con