รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดมหาดไทย เผยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรุกเข้มขยายผลจับกุมต่อเนื่อง เพื่อลด Demand และ Supply แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con