รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรภาคกลาง เน้นย้ำ แม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด ต้องเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อ Change for Good

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con