รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-"อนุชา" หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ย้ำไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con