รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท.1 เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตั้งเป้าหมายลดขยะที่ต้นทาง-ลดภาระทางงบประมาณของท้องถิ่นในการจัดการขยะของประเทศ และเพื่อความยั่งยืนของโลกใบเดียวนี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con