รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท. สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ พร้อมบูรณาการฐานข้อมูลยาเสพติด ร่วมกับ ป.ป.ส. สตช. และ สธ. อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดทุกระดับ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con