รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con