รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กห. หลายประเทศกังวล การขยายอิทธิพลนำสู่ความขัดแย้งของภูมิภาค เห็นพ้องใช้กลไก ADMM-Plus เจรจาและมีฉันทามติร่วมกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con