รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผย นายกรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์คาร์บอมบ์แฟลตตำรวจ จ.นราธิวาส สั่งการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ย้ำให้เร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con