รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. ถอนร่าง พรบ. แรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ..... เพื่อทบทวนและฟังเสียงทุกภาคส่วนให้รอบด้าน หลังสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 35 แห่ง ยื่นขอพิจารณารายละเอียดใหม่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con