รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-จังหวัดระนองจัดพิธีรับมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าอัตลักษณ์ 500 ตัว เพื่อนำไปประดับ ตกแต่ง และร่วมจัดกิจกรรมสอยดาวผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไทย ของร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้าน มท.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con