รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. รับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ของปี 2565 และแนวโน้ม ปี 2565- 2566 โดยสภาพัฒน์ฯ เปิด 8 ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจมหภาคไทยในปี 2566

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con