รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ” (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม เพิ่มสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con