รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปมท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ชื่นชมเป็น อปท.ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ เน้นย้ำ พัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้เป็น "หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)"

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con