รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. เผยฝ่ายความมั่นคง ปราบปรามอย่างไม่ลดละ ขยายผลการจับกุมอย่างต่อเนื่อง กำชับตรวจสถานบริการอย่างเข้มงวด ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของยาเสพติด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con