รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "แก้ไขในสิ่งผิด ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้สะอาด สร้างความสุขให้กับประชาชน" ปลัด มท. ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูภูมิทัศน์ “คลองแม่ข่า” ช่วงสะพานระแก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con