รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้อยแถลงข่าวร่วม ในโอกาสมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con