รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี สำหรับการแถลงข่าวในฐานะประธานผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con