รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดมหาดไทย เปิดอาคารธาราบำบัด อบต.ดอนแก้ว เน้นย้ำ ประยุกต์ขยายผลไปยังทุก อปท. ทั่วประเทศตามภูมิสังคม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con