รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือนายกฯออสเตรเลียแบบพบหน้าเป็นครั้งแรก ชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมขยายความร่วมมือให้แน่นแฟ้นครอบคลุม รวมทั้งพร้อมร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con