รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ฮอตไม่หยุด “ดอนกอยโมเดล” ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่อาวุโส และสื่อมวลชนนานาชาติ ร่วมเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมสาธิต ในการประชุม APEC2022 สร้างความภาคภูมิใจของกลุ่มฯ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con