รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท.ย้ำ ทุกหน่วยงานยังคงเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้น ทุกพื้นที่เร่งใช้กลไกและภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con