รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. ปลื้ม กลุ่มผู้ประกอบการเเละเกษตรกรผ้าทอ ยกระดับสมาคมไหมไทยพื้นบ้าน สู่ศูนย์กลางเส้นไหมของประเทศ พร้อมร่วมสนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด ในการยกระดับผ้าไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con