รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท.เผยทุกจังหวัดนำตัวผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาคุณภาพกลไกทางสังคมรองรับ ผู้ผ่านการฟื้นฟู กลับสู่ครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con