รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมกระชับความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ฮ่องกงชื่นชมนายกฯ และรัฐบาลไทยกับบทบาทการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2022

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con