รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชื่นชมพลวัตในความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส พร้อมกระชับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con