รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ อนุทิน และคณะหารือประธาน JICA ดึงญี่ปุ่นเพิ่มการลงทุนในโครงการระบบรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con