รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เปิดและทดลองใช้สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ณ ทำเนียบรัฐบาล เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในหน่วยงานราชการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con