รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ รับมอบแถลงการณ์จากตัวแทนเยาวชน APEC ย้ำการมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสู่คนรุ่นต่อไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con