รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 17 ย้ำ 3 ประการ เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ทุกฝ่ายสามารถบรรลุเป้าหมายร่วม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con