รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เสนอในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 10 กระชับความเป็น “หุ้นส่วน” ใน 3 ประเด็น เพื่อให้ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เข้มแข็ง และเป็นพลัง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con