รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ หารือเลขาธิการสหประชาชาติ เดินหน้าความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายของโลก ซึ่งเลขาธิการฯ ชื่นชมนายกฯ มีบทบาทสำคัญในเวทีพหุภาคีด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con