รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​ไทยมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียม สร้างโอกาสทองในการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con