รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม ASEAN – Australia ครั้งที่ 2 ย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน พร้อมใช้ประโชน์จากกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นในการรับ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con