รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย เน้นย้ำจุดแข็งร่วมกัน ผ่านการผลักดันความเชื่อมโยง การพัฒนาด้านดิจิทัล และความร่วมมือในกรอบอื่นๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con