รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลโดยกรมชลประทาน เตรียมเปิดจ้างแรงงานชลประทาน จำนวน 8.6 หมื่นคนทั่วประเทศ ระยะเวลาจ้าง 3-10 เดือน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con