รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม ASEAN – UN ครั้งที่ 12 ย้ำบทบาทของสหประชาชาติในการเสริมสร้างสันติภาพและแนวคิดเพื่อสันติท่ามกลางภาวะความขัดแข้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con