รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยืนยันความร่วมมือพร้อมก้าวย่างสู่การครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขับเคลื่อนความสัมพันธ์สู่ความมั่นคง และยั่งยืน ทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con