รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด สธ. เดินหน้าระบบสุขภาพดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างรพ. พบประชาชนพึงพอใจทุกด้าน หลังปรับมาใช้ระบบดิจิทัล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con