รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 25 นำเสนอ แนวทาง 4 ประการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในภูมิภาค

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con