รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลเดินหน้า “แก้ปัญหาขยะ” ต่อเนื่อง ผ่านแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) มุ่งยกระดับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con