รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงข้อเรียกร้องยกเลิกมาตรการกำหนดโควตาจำนวนวันทำประมง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con